Vanduo.net

everything connected to water...

Viskas apie vandenį...

roborean

LT

Na čia bus vieta kur dėsime viską kas susiję su vandeniu...
Na ir aišku kviesim kitus prisidėti...
Kol kas visa informacija bus Facebook puslapyje.

(209) 545-3791

EN

We will place here everything related to the water ...
( Vanduo translated from old Lithuanian language means - water )
Of course We call others to contribute also...
For now we place everything in Facebook page

/www.facebook.com/vanduo.net/

Apie buriavimą...

LT

Mūsų aistra buriavimas...
Bandysime sekti visas aktualias buriavimo naujienas
Taip pat bandysime rinkti ir viešinti buriavimui naudingą informaciją

EN

We are sailors...
We will try to catch actual sailing information here
Here is a place to collect and publish usefull sailing information

Plaukimas, Irklavimas, Burlentės, Banglentės, Vėjas...

(707) 236-3105

LT

Na su vandeniu susiję daug kas...
Plaukimas, irklavimas, burlentės, banglentės, vėjas...
Bandysime pateikti įdomios informacijos apie viską...

EN

Many things are connected to water...
Swimming, rowing, windsurfing, surf, wind...
We will try to provide interesting information about everything ...